Биографични справки

СЛАВИ ХРИСТОВ - Заместник областен управител

 

S Hristov zam ou

Назначение: Със Заповед №КВ441 от 28 май 2021 г. на министър–председателя Стефан Янев, е назначен за заместник областен управител.

Дата на раждане:
16.06.1958 г.

Образование:
Магистър “Социални дейности“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград
Предучилищна педагогика, ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград
Математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград

Кариера:
2021 г. - Социален работник БЗЗСУ, Община Благоевград
2018-2019 г. – Технически ръководител, Кюстендилска вода ЕООД
2015-2019 г. – Общински съветник в Община Кочериново
2011-2019 г. – Земеделски производител
2007-2011 г. – Общински съветник в Община Родопи
2004-2009 г. – Главен инспектор Гражданска защита, бедствия и аварии към Министерството на извънредните ситуации
2000-2003 г. - Обществена сигурност в МВР Пловдив
1990-1997 – Педагогически стаж
1985-1989 – Обществена сигурност в МВР Пловдив

Семейно положение:
Семеен с две деца

Езици:
английски и руски

Обществена дейност:
Член на Международна полицейска асоциация от 2002 г. (IPA)
  

СТОЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ - Заместник областен управител 

SHristov 2021ZamOU

Назначение: Със Заповед №КВ544 от 04.06.2021 г. на министър–председателя Стефан Янев, е назначен за заместник областен управител.

Роден:
30.07.1972 г. : гр. Гоце Делчев, област Благоевград

Образование:
СУ ”Св. Климент Охридски”, град София, специалност - ПРАВО
МГ “акад. Сергей Корольов”, град Благоевград

Кариера:
2017-2021 г. – Директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“, община Гоце Делчев
2017 г. – Заместник областен управител, Областна администрация Благоевград
2009-2016 г. Старши юрисконсулт, Община Благоевград
2006-2009 г. – Юрисконсулт, Областна администрация Благоевград

Езици:

английски