Договор РР-20 от 27 април 2018 г.

Номер на договора Д/Р-РР-20
Предмет на договора Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект „Защита от наводнения
Дата на договора 27.04.2018 г.
Статус Възложен
процедура  към публикацията
Документи Договор РР-20/27.04.2018 г. 
Плащания  към плащания