РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Докладът за дейността на Областна Администрация Благоевград обхваща периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г, като отчита  дейностите, извършени от администрацията свързани с упражняването на правомощията на областния управител.

Годишен доклад на Областна администрация Благоевград - 2015pdf