Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград
ОТЧЕТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2015 г.pdf