Областният управител утвърди Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград за 2018 г. (Заповед № ОА-РК-11/2019 г.)

 Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград за 2018 г.