Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за 2016 г.