Допълнително споразумение № 1 към Договор от 18.04.2016 г.