Годишен финансов отчет за 2019 година на Асоциацията по ВиК-Благоевград