Годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК за 2018