РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Председателят на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград публикува покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Благоевград на 21.02.2018 г. (сряда), от 11:00 часа, което ще се проведе в Конферентна зала на Областна администрация Благоевград.

Материали относно дневния ред на заседанието:
- Покана за свикване на редовно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК Благоевград; тук
- Годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК Благоевград за 2017 г.; тук
- Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК Благоевград за 2017 г.; тук
- Проект на бюджет на Асоциация по ВиК Благоевград за 2018 г.; тук
- Обобщена инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД – Благоевград по публични собственици и по години; тук
- Подробна инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД – Благоевград за 2018 г.; тук
- Указание на МРРБ № 91-00-87/13.10.2017 г.;тук
- Приложение VIII към договора - Критерии за определяне на инвестициите;тук
- Приложение IX към договора - Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите;тук
- Допълнена обобщена инвестиционна програма на ВиК Оператора. тук
- Изменена подробна инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД – Благоевград за 2018 г. тук