Протокол от редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград, проведено на 21 февруари 2018 г.
Виж тук