РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Покана за свикване на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК Благоевград тук
и материалите към нея: - Обобщена инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД – Благоевград по публични собственици и по години тук;

- Подробна инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД – Благоевград за 2018 г. тук;

- Списък към подробна инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД – Благоевград за 2018 г.тук;

- Указание на МРРБ № 91-00-87/13.10.2017 г.тук;

- Приложение VIII към договора - Критерии за определяне на инвестициите тук;

- Приложение IX към договора - Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите тук;