Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград, проведено на 19.09.2017 г. тук