Председателят на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Благоевград публикува покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Благоевград на 10.05.2017 г. (сряда) от 11.00 часа , придружена с материали относно дневния ред на заседанието.

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК тук

Материали за заседанието:
1. Инвестиционна програма на ВиК ЕООД - Благоевград тук

2. Заявление от кмета на Община Петрич за включване в обособената територия на Асоциацията по ВиК, обслужване от "ВиК" ЕООД Благоевград тук
3. Предложение за решение на общото събрание тук