Протокол от редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград, проведено на 27 февруари 2017 г.
Виж тук