Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград, проведено на 18.07.2016 г. тук