Съобщение за отлагане на насроченото за 15.07.2016 г. заседание на Общото събрание.
Виж пълния текст