РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Покана за свикване на извънредно заседание на АВиК на 17 декември 2019 г.

Материали към дневния ред:

1. Проект на бюджет на Асоциацията по ВиК Благоевград за 2020 г. тук;
2. Проект на решение тук.