Протокол от Общото събрание на Асоциацията по ВиК Благоевград, проведено на 07.07.2020 г. виж тук