Протокол от редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград, проведено на 25.02.2021 г. виж тук