Покана и материали за предстоящо извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград, насрочено за 22.04.2021 г.:

    1. Покана за свикване на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград;

    2. Материали към дневния ред

     - Подробна инвестиционна програма на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград за 2021 г.