Съобщение на комисията във връзка с избраната система за определяне на резултатите.

Виж съобщението