РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Отчети ДОИ

Регионален съвет за развитие на ЮЗР

Заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮЗР 25-26.02.2016 г.

Заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮЗР, проведено на 25 и 26 февруари 2016 г. в Разлог.

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25 и 26 февруари 2016 г. в община Разлог. тук

Заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮЗР 20-22.04.2016 г.

Заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮЗР 20-22.04.2016 г. в Паничище:

Протокол от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено в периода 20-22.04.2016 г. в Паничище. тук

Заседание на Регионалния съвет за развитие - 30 юни-1юли 2016 г.

Протокол №32 от съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено в периода 30.06-01.07.2016 г. в гр. Кюстендил тук

Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 30.06-01.07.2016 в гр. Кюстендил  тук

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район

Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2014-2020 г.) се разработва на база на действащото национално законодателство за регионално развитие (чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие ). Докладът се изготвя от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в Югозападния район – отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югозападен район” – София област, Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2014-2020 г.)за 2015 г.

Лични данни

Отчети ДОИ Menu