В периода 26-27 януари в Боровец се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува Протокола от заседанието и материалите към него:

    Протокол то заседанието на РЗС на ЮЗР;
    Материали към заседанието.