РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Брой постъпили заявления Брой заявления, по които е предоставен пълен достъп Брой заявления, по които е отказан достъп Брой заявления, препратени по компетентност Брой заявления, оставени без разглеждане Брой на откази от заявителя от предоставения му достъп Уведомления на заявителя за липса на обществена информация
5 3 0 2 0 0

0

Отчети ДОИ Menu

Лични данни

Отчети ДОИ Menu