РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Отчети ДОИ

Протоколи

Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти в ОП с предмет "Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект"

Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти в ОП по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет "Публичност, визуализация и изпълнение на дейности, заложени в проект "Защита от наводнения", утвърден от областния управител на 02.03.2018 г.
виж тук

Решение № 1 от 20 февруари 2018 г.

Решение № 1 от 20.02.2018 г. по публично състезание с предмет: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „Защита от наводнения“ по обособени позиции виж тук pdf.

Протокол № 3 от 14 февруари 2018

Протокол № 3 от 14.02.2018 г. от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, назначена със Заповед № ОА-РР-16/23.01.2018 г. на областния управител виж тук pdf;

Лични данни

Отчети ДОИ Menu