Договор / Номер и дата на сключване  Изпълнител /доставчик Дата на изтичане на договора Цена по договор с ДДС /лв./  ПЛАТЕНО
БЕЗ ДДС
Дата
РК-7/19.02.2015 Пас трейд 19.02.2016 11 616,00 2085 06.07.2015 г.