ДЕКЛАРАЦИИ

Подадени декларации пред областния управител по чл. 35 т.1, т. 2 - част 1 и част 2, т. 3, т. 4 от ЗПКОНПИ 
 Дирекция "Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Подадени декларации пред областния управител по чл. 35 т.1, т. 2 - част 1 и част 2, т. 3, т. 4 от ЗПКОНПИ 
 Главен счетоводител  Александър Динчев Б-112-3/29.04.2020; Б-112-3(1)/29.04.2020  т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт  Росица Каменарска
Б-33-3/26.03.2020; Б-33-3(1)/26.03.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен юрисконсулт  София Костова
Б-86-1/10.03.2020; Б-86-1(1)/10.03.2020 т. 2 - част 1 и 2
   
 Главен специалист  Снегинка Бенгюзова
Б-11-5/10.04.2020; Б-11-5(1)/10.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен специалист  Магдалена Кирова Б-126-3/30.04.2020; Б-126-3(1)/30.04.2020т. 2 - част 1 и 2
 Старши специалист  Роза Филипова Б-34-4/04.05.2020; Б-34-4(1)/04.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен специалист  Ана Вангелова Б-170-7/04.05.2020; Б-170-7(1)/04.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен специалист  Спаска Величкова Б-164-3/07.04.2020; Б-164-3(1)/07.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
   
Младши специалист Михаела Динева-Марчева Б-88-4/12.05.2020; Б-88-4(1)/12.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
     
     
Специализирана администрация
 Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
 Директор АКРРДС  инж. Стилияна Ерделска
чл. 35 ал.1, т.1-2018г.  ; по т. 1 и 2 - подадени пред Комисията
 Главен експерт  Ивайло Василев
Б-23-7/13.04.2020; Б-23-7(1)/13.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт Марио Харизанов
Б-215-3/27.04.2020; Б-215-3(1)/27.04.2020
 Главен експерт  инж. Фиданка Иванова Б-106-2/13.04.2020; Б-106-2(1)/13.04.2020 т. 2 -част 1 и 2
 Главен експерт  Екатерина Ръткова
Б-29-2/06.04.2020; Б-29-2(1)/06.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт  Миглена Бачева Б-123-2/14.05.2020; Б-123-2(1)/14.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт  Димитър Стоицов
Б-30-4/06.04.2020; Б-30-4(1)/06.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт  Красимира Крумова Б-47-4/14.05.2020; Б-47-4(1)/14.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
Главен експерт инж. Красимир Кулев Б-216-3/05.05.2020; Б-216-3(1)/05.05.2020;
 Старши експерт  Васил Рашков
Б-116-9/12.05.2020; Б-116-9(1)/12.05.2020т. 2 - част 1 и 2
 Старши специалист  Искра Христова
Б-74-7/30.04.2020; Б-74-7(1)/30.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Старши експерт  Благовеска Александрова Б-115-2/28.04.2020; Б-115-2(1)/28.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Старши експерт  Мирослав Стойчев Б-128-9/08.05.2020; Б-128-9(1)/08.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Младши експерт  Венчо Олев Б-206-8/09.04.2020; Б-206-8(1)/09.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
Главен експерт  Веска Михалчева Б-219-8/04.05.2020; Б-219-8(1)/04.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
Главен специалист   Ана Жарова
Б-208-8/28.04.2020; Б-208-8(1)/28.04.2020 т.2 - част 1 и 2
 

Забележка: Декларациите на служителите от Областна администрация Благоевград са подадени пред органа по назначаване - Областен управител на област Благоевград и достъпът до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.