РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

ДЕКЛАРАЦИИ - 2021 г.

 
 Дирекция "Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
    Подадени декларации пред областния управител по чл. 35 т.1, т. 2 - част 1 и част 2, т. 3, т. 4 от ЗПКОНПИ 
 Главен счетоводител  Александър Динчев  
 Главен експерт  Росица Каменарска  
 Главен юрисконсулт  София Костова  
 Старши експерт  Стоян Терзийски  
 Главен специалист  Снегинка Бенгюзова  
 Главен специалист  Магдалена Кирова  
 Старши специалист  Роза Филипова  
 Главен специалист  Ана Вангелова  
 Главен специалист  Спаска Величкова  
 Юрисконсулт  Евелина Андонова  
Младши специалист Михаела Динева-Марчева  
     
     
Специализирана администрация
 Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
 Директор АКРРДС  инж. Стилияна Ерделска  
 Главен експерт  Ивайло Василев  
 Главен експерт  Марио Харизанов  
 Главен експерт  инж. Фиданка Иванова
 Главен експерт  Екатерина Ръткова  
 Главен експерт  Миглена Бачева  
 Главен експерт  Димитър Стоицов  
 Главен експерт  Красимира Крумова  
Главен експерт инж. Красимир Кулев  
Главен експерт  Васил Рашков  
 Старши специалист  Искра Христова  
 Старши експерт  Благовеска Александрова  
 Главен експерт  Мирослав Стойчев  
Главен експерт  Венчо Олев  
Главен експерт  Веска Михалчева  
Младши експерт   Ана Жарова Б-208-4(2)/01.02.2021 г. Б-208-6/04.02.2021; Б-208-6(1)/04.02.2020 т.2 - част 1 и 2

Забележка: Декларациите на служителите от Областна администрация Благоевград са подадени пред органа по назначаване - Областен управител на област Благоевград и достъпът до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.