Няма задължени лица от Областна администрация Благоевград, които да не са подали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ.