Цели на Областна администрация Благоевград за 2016 г.pdf