РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Търгове

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

На основание ЗДС и ППЗДС обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград, а именно:

Местонахождение на имота Начална тръжна цена без ДДС (лв) Описание на имота Депозит (лв) Дата на търга Час на търга
Област Благоевград, Община Благоевград, град Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №49 226,56 Помещение /стая/ №322 с полезна площ от 16,00 кв. метра, представляващо част от имот с идентификатор 04279.609.39.1.28 и помещение /стая/ №324 с полезна площ от 16,00 кв. метра, представляващо част от имот с идентификатор 04279.609.39.1.28, разположени на четвърти етаж от шестетажна жилищна сграда – масивна конструкция намираща се в: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №49 – първа категория, първа зона, описани в Акт за частна държавна собственост №2145 от 16.06.2010 година. 200,00 19.03.2018 г. 10:00

Горепосочените имоти, предмет на търга са предназначени за административна дейност.

Прочети още...

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

На основание ЗДС и ППЗДС обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград, а именно:

Местонахождение на имота Начална тръжна цена без ДДС (лв) Начална тръжна цена без ДДС (лв) Депозит (лв) Дата на търга Час на търга
Област Благоевград, Община Благоевград, град Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №49 75,52 Помещение /стая/ №323 с полезна площ от 16,00 кв. метра, представляващо част от имот с идентификатор 04279.609.39.1.28 разположено на четвърти етаж от шестетажна жилищна сграда – масивна конструкция намираща се в: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №49 – първа категория, първа зона, описано в Акт за частна държавна собственост №2145 от 16.06.2010 година. 200,00 20.03.2018 г. 10:00

Горепосоченият имот, предмет на търга е предназначен за административна дейност.

Прочети още...

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – ЧДС

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

На основание ЗДС и ППЗДС обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград, а именно:

Прочети още...

Областният управител определи със заповед спечелилия търга

Със Заповед ОА-ДС-439 от 4 май 2015 г. областният управител определи за спечелил търга "Мобилтел" ЕАД, гр. София, район Илинден, за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост - помещение от 3 кв. м.
Заповед № ОА-ДС-439/04.05.2015 г.

Търгове Menu

Търгове Menu