Със Заповед ОА-ДС-180/15.09.2020 г. областният управител определи наемател на недвижим имот след тръжна процедура, проведена на 08.09.2020 г.

Заповед ОА-ДС-180/15.09.2020